Ogromne protesty rolników w Indiach przeciwko nowym ustawom rolnym

Hinduscy rolnicy po tygodniu starć z policją, które zakończyły się śmiercią jednego z nich, a setki zostało rannych, w sobotę rozpoczęli strajk głodowy. To forma sprzeciwu wobec nowym ustawom rolnym.

New Delhi. Wściekli rolnicy od dwóch miesięcy protestują

Od dwóch miesięcy nie ustają protesty rolników w Indiach. Miejscowi farmerzy protestują w związku z nowymi przepisami rolnymi, które według nich przynoszą korzyści dużym prywatnym nabywcom żywności kosztem producentów.

Skala protestów jest ogromna. Doszło do starć z policją, w których były ofiary oraz osoby ranne. W minioną sobotę rolnicy zdecydowali się na wszczęcie głodowego strajku. Póki co ograniczył się tylko do jednego dnia, ale liderzy strajku nie wykluczają, że ponowny strajk głodowy może potrwać dłużej.

Korporacje kosztem rolników, czyli obawy protestujących

Protesty rolników w Indii to wyraz obaw wobec nowych przepisów. Zdaniem protestujących rolników rządowa ustawa zlikwiduje państwowy system cen minimalnych i dopuści na rynek indyjskie korporacje, co postawi rolników w gorszej sytuacji. Premier Modi przekonuje jednak, że reformy uwolnią rolników od sztywnego systemu cen, a indyjskie konglomeraty zainwestują w potrzebną rolnictwu infrastrukturę.

Impas w rozmowach

Rząd już kilkunastokrotnie spotykał się z rolnikami. Do porozumienia jednak nie doszło. Nowe przepisy zostały wprawdzie odłożone w czasie na 18 miesięcy, ale dla protestujących to za mało. Uważają, że tylko całkowite porzucenie przepisów może zakończyć protest rolniczy.

Rolnictwo w Indach

Rolnictwo w Indiach to segment rynku, który przynosi ponad 18 procent PKB. W tej dziedzinie gospodarki zatrudnionych jest ponad 50 procent ludności (dane za 2014 rok). Do najważniejszych i najbardziej popularnych upraw w Indiach należą: ryż, pszenica, proso, kukurydza czy jęczmień. Natomiast jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, to tutaj przoduje bydło.

Michał Czubak
Fot. Pixabay
Źródło: Reuters

Source: Ogromne protesty rolników w Indiach przeciwko nowym ustawom rolnym (tygodnik-rolniczy.pl)

  • 712