เมื่อเกษตรกรอินเดียลุกขึ้นประท้วง

ในช่วงตลอด 3-4 เดือนมานี้อินเดียมีการประท้วงใหญ่ภายในประเทศซึ่งเป็นที่จับตามองจากทั่วโลก เพราะมีการประมาณกันว่าการประท้วงรอบนี้ของอินเดียมีคนเข้าร่วมมากถึง 250 ล้านคน ซึ่งอาจจะมากเป็นประวัติศาสตร์ของอินเดียเลยก็ว่าได้

การประท้วงครั้งนี้นำโดยกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศอินเดีย ซึ่งออกมาต่อต้านกฎหมายการเกษตรฉบับใหม่ทั้ง 3 ฉบับของรัฐบาลที่ผ่านรัฐสภาในวันที่ 17 กันยายน โดยรัฐบาลให้เหตุผลว่ากฎหมายเหล่านี้จะมีส่วนทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดการค้าสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามกลุ่มเกษตรกรของอินเดียซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ซึ่งในภาคส่วนนี้มีการจ้างงานประชากรอินเดียมากกว่าครึ้งหนึ่ง แม้ว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและจีดีพีของประเทศไม่มากนัก แต่เกษตรกรก็ถือเป็นเป็นอาชีพหลักของคนอินเดีย และได้รับความสำคัญเสมอมา

ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เมื่อกฎหมายทั้ง 3 ฉบับไปเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับผลประโยชน์ของเกษตรกรซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ จะนำมาซึ่งการประท้วงครั้งใหญ่เมื่อการตกลงผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นไม่เป็นไปตามที่เกษตรกรควรจะได้ หรือการได้มาซึ่งกฎหมายไม่ได้เกิดการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรเลย

แม้ว่ากฎหมายฉบับใหม่นั้นในแง่ทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยขจัดปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางซึ่งผูกขาดการกำหนดราคาสินค้าเกษตรออกไป และช่วยผลักดันให้เกษตรกรมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ที่มีราคาสินค้าที่ดีกว่าได้

แต่กลุ่มเกษตรกรกลับมองกฎหมายฉบับนี้ต่างออกไป พวกเขามองว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากเกษตรกรได้โดยตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างปัญหามากกว่าประโยชน์

ความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างรัฐบาลและเกษตรกรเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้นำมาซึ่งการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศ รัฐบาลมองว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงของกลุ่มเกษตรกรและประชาชนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามกลุ่มเกษตรกรมองว่ากฎหมายฉบับนี้มีปัญหาและไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะการผ่านร่างกฎหมายโดยไม่ผ่านการดีเบตภายในรัฐสภา และผ่านกฎหมายในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด19 ส่งผลให้ไม่เกิดการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สมมติฐานของกลุ่มเกษตรกรดูจะฟังขึ้นในมุมหนึ่งว่า

ความไม่เข้าใจกันระหว่างรัฐบาลและกลุ่มประท้วงส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรเคลื่อนไหวทั่วประเทศ และยืดเยื้อมากระทั่งถึงปัจจุบันนี้ แม้ว่าจะมีความพยายามในการเจรจาระหว่างกันหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ไม่มีผลลัพธ์ที่น่าพอใจออกมาระหว่างสองฝ่าย

และนี่ก็คือเรื่องราวการประท้วงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของอินเดีย ที่มีคนเข้าร่วมมากถึง 250 ล้านคน

Source: (1) Thai Sikh News ข่าวไทยซิกข์ – Posts | Facebook

  • 1,110