Tag: Thailand

เกษตรกรอินเดียประท้วงทั่วประเทศ

ชาวไร่ประท้วงทั่วอินเดีย ในกรณีพิพาทเรื่องกฎหมาย การเกษตรฉบับใหม่ โดยหลายพันคนยังคงปิดกั้น ถนนสายสำคัญ ที่ขอบนิวเดลี เพื่อประท้วง… มีการรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวดทั่วประเทศ เพื่อพยายามป้องกัน ความรุนแรงใดๆ ที่จะเกิดขึ้น     ในกรุงเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวง ตำรวจได้เตือนและบังคับ ให้ร้านค้าและตลาดปิด     สหภาพแรงงาน ได้ร้องขอความสงบ แต่มีรายงานว่าผู้ประท้วง ต่อสู้กับตำรวจ และบางคนขว้างปาหิน ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน     ผู้ประท้วง หยุดการจราจรบนทางหลวง ในขณะที่รถบรรทุกและรถโดยสารส่วนใหญ่ ยังคงจอดขวางถนน หลังจากสหภาพแรงงาน เข้าร่วมการประท้วง ชาวไร่ปิดกั้นถนนส่วนใหญ่ ในเขตชานเมืองเดลี เป็นเวลา 12 วัน ทำให้หายใจไม่ออก หลังถูกปฏิเสธ ไม่ให้เข้าร่วมการประท้วง     รถไฟก็หยุดในบางรัฐ เนื่องจากการประท้วงบนราง โดยสหภาพแรงงาน ตลาดและร้านค้าหลายแห่ง ยังคงปิดให้บริการ     เกษตรกรกล่าวว่า กฎหมายของรัฐบาลกลาง 3 ฉบับ ซึ่งกำหนดราคาพืชผล จะลดรายได้ของพวกเขา โดยการรื้อระบบที่รับประกันรายได้ และทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่     พรรคการเมืองฝ่ายค้านหลักๆ ทั้งหมดออกมาสนับสนุน การหยุดงานประท้วง     รัฐบาลระบุว่า กฎหมายจะยกเลิกพ่อค้าคนกลาง […]

Read More