2020–21 Protest indyjskich rolników – 2020–21 Indian farmers’ protest

2020–21 Protest indyjskich rolników – 2020–21 Indian farmers’ protest Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z protestu indyjskich rolników w 2020 r. ) 2020–21 Protest indyjskich rolników Protest indyjskich rolników 2020 – sitting protest.jpg Data 9 sierpnia 2020 – obecnie (5 miesięcy i 2 dni) Lokalizacja Indie Spowodowany Przekazanie trzech Farm Bills przez Lok Sabha i Rajya Sabha Cele Cofnięcie wszystkich trzech Farm Bills Zapewnij prawnie minimalną cenę wsparcia (MSP) Zwiększyć MSP do co najmniej 50% więcej niż koszt średniej ważonej produkcji Odwołanie Komisji Jakości Powietrza w KRN i obszarach przyległych (2020) Wdrażanie zaleceń Krajowej Komisji ds. Rolników Cofnąć wszystkie sprawy przeciwko liderom rolników i uwolnić ich Obniżenie cen oleju napędowego o 50% w działalności rolniczej Odwołanie rozporządzenia dotyczącego energii elektrycznej (nowelizacja) (2020 r.) Metody Gherao Dharna Raasta roko Demonstracja Status Trwający Strony konfliktu cywilnego Rząd Indii Ministerstwo Rolnictwa i Dobrobytu Rolników Wspierany przez: Bharatiya Janata Party Cały Komitet Koordynacyjny India Kisan Sangharsh Bharatiya Kisan Union Wszystkie India Kisan Sabha Jai Kisan Andolan Lok Sangharsh Morcha Wszystkie Indie Krishak Khet Majdoor Sangathan Narodowy Związek Ruchów Ludowych Inne związki rolników Numer Niesprawdzony Ofiary i straty Ponad 70 zabitych od 15 września 2020 r., W tym 4 samobójstwa ( więcej informacji w sekcji Ofiary śmiertelne ) Uszkodzenia infrastruktury: ponad 1500 uszkodzonych wież telekomunikacyjnych (stan na 28 grudnia) The protest 2020-21 indyjskich rolników jest ciągłym protestem przeciw trzech aktach gospodarskich , które zostały przyjęte przez Parlament Indii we wrześniu 2020 Akty zostały opisane jako «ustaw anty-farmer» przez wiele związków rolników i polityków od Opozycja twierdzi również, że pozostawiłoby to rolników na „łasce korporacji”. Rząd jednak utrzymuje, że ułatwią rolnikom sprzedaż ich produktów bezpośrednio dużym nabywcom i stwierdził, że protesty są oparte na dezinformacji. Wkrótce po wprowadzeniu ustaw związki zawodowe zaczęły organizować lokalne protesty, głównie w Pendżabie . Po dwóch miesiącach protestów związki rolników – zwłaszcza z Pendżabu , Radżastanu i Haryany – zapoczątkowały ruch o nazwie Dilhi Chalo ( tłum.  Chodźmy do Delhi ), w którym dziesiątki tysięcy związków rolników maszerowało w kierunku stolicy kraju. Rząd Indii nakazał policji i organom ścigania różnych stanów zaatakować związki rolników za pomocą armatek wodnych, pałek i gazu łzawiącego, aby uniemożliwić związkom rolników wejście najpierw do Haryana, a następnie do Delhi . 26 listopada w całym kraju odbył się strajk generalny, w którym wzięło udział około 250 milionów ludzi na rzecz związków zawodowych rolników. 30 listopada firma India Today oszacowała, że ​​od 200 000 do 300 000 rolników zbiera się w różnych punktach granicznych na drodze do Delhi. Ponad 50 związków rolników protestowało, podczas gdy rząd Indii twierdzi, że niektóre związki wystąpiły w obronie prawa rolnego. Związki transportowe reprezentujące ponad 14 milionów kierowców ciężarówek poparły związki rolników, grożąc wstrzymaniem przepływu dostaw w niektórych stanach. Po tym, jak rząd nie przyjął żądań związków rolników podczas rozmów 4 grudnia, związki rolników planowały eskalację akcji do kolejnego ogólnindyjskiego strajku 8 grudnia 2020 r. Rząd zaproponował pewne zmiany w ustawach, ale związki domagają się uchylenia. prawa. Od 12 grudnia związki rolników przejęły płatne autostrady w Haryana i umożliwiły swobodny przepływ pojazdów. Do połowy grudnia do Sądu Najwyższego Indii wpłynął pakiet petycji dotyczących usunięcia blokad tworzonych przez protestujących wokół Delhi. Sąd poprosił również rząd do wprowadzenia ustawowych zawieszone, którym odmówiono. W dniu 4 stycznia 2021 r. Sąd zarejestrował pierwszy apel skierowany na korzyść protestujących rolników. Rolnicy powiedzieli, że nie będą słuchać sądów, jeśli każą im się wycofać. Liderzy rolników powiedzieli również, że przestrzeganie przepisów dotyczących farm nie jest rozwiązaniem. 30 grudnia rząd Indii zgodził się z dwoma żądaniami rolników ; wyłączenie rolników z nowej ustawy o zanieczyszczeniach i rezygnacja z nowelizacji nowego rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej, a pozostałe wymagania zostaną omówione przez obie strony 4 stycznia. Do 6 stycznia 2021 r. Odbyło się osiem rund rozmów między ośrodkiem a rolnikami (reprezentowanymi przez związki rolnicze). Zawartość 1 Tło 2 Żądania związków rolniczych 3 Protesty 3.1 Rolnicy przeciwko prawu rolnemu 3.1.1 Związki rolnicze 3.1.2 Rail Roko 3.1.3 Dilli Chalo 3.1.3.1 Zablokowana granica i drogi 3.2 Rolnicy opowiadają się za prawem rolnym 4 obozy rolników 4.1 Langar 4.2 Zakwaterowanie i zaopatrzenie 4.3 Bezpieczeństwo i kontrola 5 ofiar śmiertelnych 5.1 26 listopada – 20 grudnia 2020 5.2 21 grudnia i później 5.3 Samobójstwa 5.4 Upamiętnienie zmarłych 6 Odpowiedź i reakcje 6.1 Krajowy 6.1.1 Rozmowy między ośrodkiem a rolnikami 6.1.2 All-India Bandh 6.1.3 Przypadki fałszywych wiadomości 6.1.4 Teorie spiskowe 6.2 Międzynarodowe 6.2.1 Organizacje 6.3 Pracownicy akademiccy 6.4 Odrzucenie nagród 6.5 Media społecznościowe 7 Zaangażowanie Sądu Najwyższego Indii 8 Fallout 9 W muzyce i popularnych mediach 10 Galeria 11 Zobacz także 12 przypisów 13 References 14 Dalsze czytanie 15 Linki zewnętrzne tło Główny artykuł: indyjskie akty dotyczące rolnictwa w 2020 r W 2017 r. Rząd centralny wydał Model Farming Acts. Jednak po pewnym czasie stwierdzono, że część reform proponowanych w ustawach nie została przez państwa wdrożona. W lipcu 2019 r.powołano komitet składający się z siedmiu ministrów w celu omówienia wdrożenia. W związku z tym centralny rząd Indii ogłosił trzy rozporządzenia (lub ustawy tymczasowe) w pierwszym tygodniu czerwca 2020 r., Które dotyczyły między innymi produktów rolnych, ich sprzedaży, gromadzenia zapasów , marketingu rolnego i reform rolnictwa kontraktowego. Rozporządzenia te zostały wprowadzone jako ustawy i uchwalone przez Lok Sabha w dniach 15 i 18 września 2020 r. Później, w dniach 20 i 22 września, trzy ustawy zostały przyjęte przez Rajya Sabha , w którym rząd jest mniejszością, w drodze głosowania – ignorowanie wniosków opozycji o pełne głosowanie. Prezydent Indii wyraził zgodę poprzez podpisanie rachunki na 28 września, a więc przekształcenie ich w aktach . Legalność aktów została zakwestionowana, ponieważ zarówno rolnictwo, jak i rynki znajdują się na liście państwowej . Te obszary aktów prawnych to: Ustawa o handlu i handlu produktami rolnymi (promocja i ułatwienia) : rozszerza zakres obszarów handlowych produktów rolniczych z wybranych obszarów do „dowolnego miejsca produkcji, zbierania i gromadzenia”. Umożliwia handel elektroniczny i handel elektroniczny zaplanowanymi produktami rolników. Zakazuje rządy stanowe od nakładania jakichkolwiek opłat na rynku, kuje dostępu lub opłaty na rolników, handlowców i Platforma Transakcyjna dla handlu rolników produkcji prowadzonej w dziedzinie handlu zewnętrznego «». Ustawa o rolnictwie (upodmiotowienie i ochrona) w sprawie zapewnienia cen i usług rolniczych : tworzy ramy dla rolnictwa kontraktowego poprzez umowę między rolnikiem a kupującym przed rozpoczęciem produkcji lub hodowli jakichkolwiek produktów rolnych. Przewiduje trzystopniowy mechanizm rozstrzygania sporów: komisję pojednawczą, sędzia sub-wydział i organ odwoławczy ”. Ustawa (nowelizacja) o towarach podstawowych : umożliwia centrum regulowanie niektórych artykułów żywnościowych w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak wojna lub głód. Wymaga, aby jakikolwiek limit zapasów na produkty rolne był oparty na wzroście cen. Inne powiązane kwestie obejmują samobójstwa rolników i stan gospodarki w Pendżabie i ogólnie w Indiach. W Indiach odnotowano łącznie 296 438 samobójstw rolników indyjskich w latach 1995-2015. W 2019 roku 10 281 osób pracujących w rolnictwie popełniło samobójstwo. Uważa się, że wolniejszy wzrost gospodarki Pendżabu , zwłaszcza sektora rolnego, przyczynił się do podsycenia protestu. Żądania związków rolniczych Związki rolników uważają, że prawo otworzy sprzedaż i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych poza notyfikowanym mandatem Komitetu Rynku Produktów Rolnych (APMC) dla rolników. Ponadto przepisy umożliwią handel między stanami i będą zachęcać do dobrowolnego elektronicznego handlu produktami rolnymi. Nowe przepisy uniemożliwiają rządom stanowym pobieranie opłaty rynkowej, podatku lub podatku za handel poza rynkami APMC; doprowadziło to rolników do przekonania, że ​​prawo „stopniowo zakończy system mandi” i „pozostawi rolników na łasce korporacji”. Ponadto rolnicy uważają, że prawo zakończy ich dotychczasowe relacje z rzemieślnikami (pośrednikami, udzielając pożyczek finansowych, zapewniając terminowe zamówienia i obiecując odpowiednie ceny za swoje plony). Ponadto protestujący rolnicy uważają, że demontaż mandatu APMC zachęci do zniesienia zakupu ich upraw po minimalnej cenie wsparcia . W związku z tym żądają, aby minimalne ceny wsparcia były gwarantowane przez rząd. Wśród żądań jest zniesienie kar i grzywien za wypalanie ścierniska, a także zwolnienie rolników aresztowanych za spalanie ścierniska niełuskanego w Pendżabie Od 11 stycznia 2021 r. Postulaty rolników obejmują: Zwołać specjalne posiedzenie parlamentu w celu uchylenia przepisów dotyczących rolnictwa Ustaw minimalną cenę wsparcia (MSP) i zamówienia publiczne na uprawę Zapewnienia, że ​​tradycyjny system zamówień pozostanie Wdrożenie raportu panelu Swaminathana i ustalenie MSP o co najmniej 50% wyższego niż średni ważony koszt produkcji Obniż ceny oleju napędowego do użytku rolniczego o 50% Uchylenie Komisji ds.Zarządzania Jakością Powietrza w KRN i związanego z nim rozporządzenia 2020 oraz zniesienie kary i grzywny za wypalanie ścierniska Zwolnienie rolników aresztowanych za spalanie ścierniska w Pendżabie Zniesienie rozporządzenia dotyczącego energii elektrycznej 2020 Centrum nie powinno ingerować w podmioty państwowe, decentralizacja w praktyce Wycofanie wszystkich spraw przeciwko i zwolnienie liderów rolników Protesty Marsz do Delhi, 27 listopada Rolnicy przeciw prawu rolnemu W Pendżabie protesty na małą skalę rozpoczęły się w sierpniu 2020 r., Kiedy rachunki rolne zostały upublicznione. Dopiero po wejściu ustaw więcej rolników i związków zawodowych w całych Indiach przyłączyło się do protestów przeciwko reformom. W dniu 25 września 2020 r. Związki rolnicze w całych Indiach wezwały Bharat Bandh ( dosł. Ogólnokrajowe  zamknięcie ), aby zaprotestować przeciwko tym prawom rolnym. Najbardziej rozpowszechnione protesty miały miejsce w Pendżabie , Haryanie i zachodnim Uttar Pradesh, ale doniesiono również o demonstracjach w Uttar Pradesh , Karnataka , Tamil Nadu , Odisha , Kerala i innych stanach. Usługi kolejowe w Pendżabie są zawieszone przez ponad dwa miesiące z powodu protestów, które rozpoczęły się od października. Następnie rolnicy z różnych stanów udali się do Delhi, aby zaprotestować przeciwko prawom. Rolnicy skrytykowali również ogólnopolskie media za fałszywe przedstawienie protestu. W niektórych częściach Indii marginalni rolnicy organizowali również wiece wozów wołów na poparcie protestu rolników. Związki rolnicze Pod koordynacją takich organów, jak Samyukt Kisan Morcha i All India Kisan Sangharsh Coordination Committee , protestujące związki rolnicze obejmują: Bharatiya Kisan Union (Ugrahan, Sidhupur, Rajewal, Chaduni, Dakaunda) Kisan Swaraj sangathan Jai Kisan Andolan Wszystkie India Kisan Sabha Karnataka Rajya Raitha Sangha National Alliance for People’s Movements Lok Sangharsh Morcha Wszyscy India Kisan Khet Majdoor Sangathan Komitet Kissana Mazdoora Sangharsha Rashtriya Kisan Majdoor Sangathan Wszyscy India Kisan Mazdoor Sabha Krantikari Kisan Union ASHA-Kisan Swaraj Lok Sangharsh Morcha Cała India Kisan Mahasabha Pendżab Kisan Union Swabhimani Shetkari Sanghatana Sangtin Kisan Mazdoor Sanghatan Jamhoori Kisan Sabha Kisan Sangharsh Samiti Terai Kisan Sabha Organizacje transportowe, takie jak All India Motor Transport Congress (AIMTC), reprezentujące około 9,5 miliona kierowców ciężarówek oraz 5 milionów kierowców autobusów i taksówek, zagroziły wstrzymaniem przepływu dostaw w stanach północnych, dodając ponadto, że „Następnie eskalujemy go do cały kraj, jeśli rząd nie zajmie się kwestiami (rolników) ”. Po spotkaniu z urzędnikami rządowymi i 30 przedstawicielami związków „rolnicy odrzucili propozycje rządu” – powiedział prasie 8 grudnia 2020 roku Darshan Pal, prezes Związku Krantikari Kisan. Rail Roko W dniu 24 września 2020 r. Rolnicy rozpoczęli kampanię „Rail Roko” ( tłumaczone z  „zatrzymania pociągów” ), w wyniku której ucierpiały pociągi do iz Pendżabu. Rolnicy przedłużyli kampanię do października. 23 października niektóre związki rolników zdecydowały się odwołać kampanię, ponieważ dostawy nawozów i innych towarów w kraju zaczęły się wyczerpywać. Dilli Chalo Zobacz też: strajk generalny Indii w 2020 roku Po nieudanej próbie poparcia władz stanowych, rolnicy zdecydowali się wywrzeć presję na rząd centralny, maszerując do Delhi. 25 listopada 2020 r. Protestujący z kampanii Dilli Chalo ( tłum.  „Jedźmy do Delhi” ) zostali przyjęci przez policję na granicach miasta. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, wykopała drogi i użyła warstw barykad i zapór z piasku, aby zatrzymać protestujących, co doprowadziło do co najmniej trzech ofiar wśród rolników. Wśród starć, 27 listopada, media zwróciły uwagę na działania młodego człowieka, który wskoczył na policyjną armatkę wodną wycelowaną w protestujących rolników i wyłączył ją. Później został oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Marszowi na Delhi towarzyszył 24-godzinny strajk 250 mln ludzi w całych Indiach 26 listopada 2020 r., Sprzeciwiający się zarówno reformie prawa rolnego, jak i proponowanym zmianom w prawie pracy. Od 28 listopada do 3 grudnia liczbę rolników blokujących Delhi w Delhi Chalo szacuje się na 150-300 tys. Centralny rząd Indii ogłosił, że 3 grudnia 2020 r. Omówi przyszłość nowych przepisów rolniczych, pomimo żądań protestujących, aby rozmowy odbyły się natychmiast. Zdecydowano, że rząd będzie rozmawiał tylko z wybraną grupą związków rolników. Premier byłby nieobecny na tym spotkaniu. KSMC, wiodący kissan Jatha ( tłum.  Organizacja rolnik ) odmówił przyłączenia się do tego spotkania dla tych powodów. Podczas gdy Centrum chciało, aby rolnicy przenieśli się z Delhi na miejsce protestów w Burari, rolnicy woleli pozostać na granicach i zamiast tego złożyli propozycję protestu w Jantar Mantar w centrum Delhi . Związki rolników ogłosiły, że 4 grudnia spalą podobizny premiera Modiego i liderów korporacji. Wybitne osobistości zaczęły ogłaszać plany zwrotu nagród i medali otrzymanych od rządu centralnego. 7 grudnia rolnicy ogłosili plan zorganizowania 8 grudnia Bharat Bandh (strajku narodowego). Po rozmowach z rządem centralnym 5 grudnia nie udało się znaleźć rozwiązania, rolnicy potwierdzili swoje plany strajku narodowego 8 grudnia. Dalsze rozmowy zaplanowano na 9 grudnia. 9 grudnia 2020 r. Związki zawodowe rolników odrzuciły rządowe propozycje zmian w prawie, mimo że Centrum w pisemnej propozycji zapewniło minimalną cenę wsparcia dla upraw. Rolnicy powiedzieli również, że zablokują autostradę Delhi-Jaipur w dniu 12 grudnia, a ogólnokrajowe dharnas zostaną wezwane 14 grudnia 2020 r. 13 grudnia policja Rewari zabarykadowała granicę Radżastan-Haryana, aby powstrzymać rolników przed maszerowaniem do Delhi, a rolnicy odpowiedzieli siedząc na drodze i blokując autostradę Delhi-Jaipur w proteście. Zablokowana granica i drogi Blokada przed Sangrur [Interaktywna mapa pełnoekranowa] Dotknięte granice i lokalizacje z powodu protestów rolników wokół Delhi Szereg granic, w tym Kundli Graniczna granicy Dhansa , Jharoda Kalan granicy , Tikri granicy , Singhu granicy, Kalindi Kunj granicy , Chilla granicy, Bahadurgarh granicy i Faridabad granicy , zostały zablokowane przez protestujących podczas protestów. 29 listopada protestujący ogłosili, że zablokują pięć kolejnych punktów wjazdu do Delhi, a mianowicie Ghaziabad – Hapur , Rohtak , Sonipat , Jaipur i Mathura . Rolnicy opowiadają się za prawem rolnym 14 grudnia grupa 10 związków rolników poparła rząd centralny w związku z decyzją o wprowadzeniu niezbędnych zmian w trzech ustawach rolniczych. Pod sztandarem All India Kisan Coordination Committee grupa rolników należących do takich stanów jak Uttar Pradesh, Bihar, Haryana, Kerala, Tamil Nadu i Telangana wyraziła swoje poparcie po spotkaniu z Narendrą Singh Tomarem. W dniu 24 grudnia 20 000 członków Kisan Sena pomaszerowało do Delhi w obronie prawa rolnego. Jednak 5 grup popierających ustawy było bezpośrednio powiązanych z rządzącym BJP, a wiele z nich nie ma żadnego związku z rolnictwem ani rolnikami. Obozy rolników Langar Dziesiątki langars i prowizorycznych kuchniach zostały wdrożone przez organizacje rolników i organizacji pozarządowych w celu zaspokojenia potrzeb żywnościowych dziesiątki tysięcy rolników rolnicy obozów, które powstały na granicy Delhi po Delhi Policji przedawnieniu rolników od wprowadzania city ​​w dniu 26 listopada 2020 r. Langary te pracują przez całą dobę i zapewniają darmowe jedzenie bez względu na kastę, klasę czy religię. Gorące posiłki dostarczane przez langary obejmują soczewicę, warzywa sezonowe, roti , maślankę i herbatę. Media z siedzibą w Delhi poczyniły znaczące komentarze na temat niektórych aspektów langarów, takich jak stosowanie mechanicznych maszyn do robienia roti, które mogą gotować 1000 sztuk roti na godzinę, lub kiedy rolnicy byli widziani podczas jedzenia pizzy zrobionej przez Langara na granicy Singhu, co zwróciło kpiny z ruchu rolnika. Media poczyniły również negatywne uwagi na temat spożycia przez rolników suszonych owoców i orzechów, takich jak orzechy nerkowca i rodzynki, w „migdałowym langarze” dostarczonym przez korzystny NRI . Organizacje zaangażowane w zakładanie i prowadzenie langarów obejmują Komitet Delhi Sikh Gurdwara na granicy Singhu; Baba Kashmir Singh ji Bhuriwale sekta, granica Tikri; Khalsa Aid ; Dera Baba Jagtar Singh z Tarn Taran , organizacja studencka Jamindara z siedzibą w Delhi; Gurdwara Head Darbar Kot Puran, Ropar, Muzułmańska Federacja Pendżabu i kilka innych, w tym NRI-NGO, które zaangażowały się z pomocą rzeczową. Zakwaterowanie i zaopatrzenie Oprócz jedzenia i herbaty rolnicy w obozach są wspierani przez krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe, w tym brytyjską organizację pozarządową Khalsa Aid , zapewniając namioty, mobilne punkty ładowania zasilane energią słoneczną, pralnię, bibliotekę, stanowiska medyczne, obóz, który wykonywał zabiegi retrakcji zębów, czyszczenia, wypełniania i skalingu, fotele do masażu stóp dla starszych protestujących. Wizualizacje z części protestów na granicy Singhu Bezpieczeństwo i kontrola Na granicy Singhu rolnicy zainstalowali osiem kamer CCTV, aby obserwować miejsce protestu, “[…] ponieważ jest teraz tak wielu ludzi. Dowiadujemy się o incydentach, w których ludzie z ukrytymi motywami próbują stworzyć W ten sposób możemy prowadzić rejestr tego, co się dzieje i przeciwdziałać wszelkim narracjom, które obarczają nas winą za jakąkolwiek antyspołeczną działalność ”- powiedział rolnik z działu CCTV Sanyukt Kisan Morcha. Ofiary śmiertelne W dniu 8 stycznia 2021 r., Tydzień po nadejściu zimowych deszczy, liczba ofiar śmiertelnych rolników, w tym samobójstw podczas satyagraha rolników, przekroczyła według liderów ruchu rolniczego 70. W dniu 2 stycznia 2021 r. Oszacowano liczbę zmarłych rolników. 57. W dniu 20 grudnia 2020 r., W dniu, w którym rolnik złożył zbiorowe kondolencje z powodu śmierci rolników, liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 41. 30 grudnia 2020 r. – ponad 50. Pierwszym rolnikiem, który umarł, była 45-letnia Dhanna Singh z okręgu Mansa w Pendżabie. Był liderem Związku Bharatiya Kisan (Dakaunda). Zmarł w nocy 26 listopada 2020 r., Według przywódców rolników i doniesień medialnych, próbując negocjować swój traktor za barykadą drogową Haryana Police z ciężarówką z piaskiem i kamieniami. Był w drodze, aby dołączyć do rolników, których 26 listopada zatrzymała policja w Delhi na granicy Haryana i Delhi. 26 listopada – 20 grudnia 2020 W dniu 20 grudnia liczba ofiar śmiertelnych wśród rolników w okresie od 15 września do 20 grudnia, według doniesień medialnych, wyniosła 41. Spośród nich 38 pochodziło z Pendżabu (30 z Malwy , sześciu z Doaba i dwóch z Majha ), a trzech z Haryana . Suma ta obejmuje siedmiu rolników, którzy zmarli z powodu zimna i ataków serca na granicy Tikri, oraz sześciu na granicy Singhu, w tym Sant Baba Ram Singh, który popełnił samobójstwo 16 grudnia. W okresie 26 listopada – 18 grudnia, według Manoj Yadavy, dyrektora generalnego policji, Haryana , zginęło 25 rolników (ataki serca i przeziębienie 14, wypadek 10, samobójstwo 1). Szacunek ten nie zgadzał się jednak z szacunkową liczbą zgonów w „walce” dr Darshan Pala, przywódcy rolników, według którego liczba ofiar śmiertelnych rolników w „walce” w tym okresie wynosi 35. 21 grudnia Piara Singh, 70-letni biedny rolnik i członek BKU (Dakaunda) zmarł 29 grudnia na zapalenie płuc w prywatnym szpitalu Sangrur . Piara Singh, według swojego starszego brata, był częścią kontyngentu uczestniczącego w satyagraha rolnika od 26 listopada. Inni rolnicy poddani kremacji 29 grudnia to Amarjeet Singh Rai w Dżalalabadzie i robotnik rolny Malkiat Kaur z Mazdoor Mukti Morcha w Mansa w Pendżabie. W dniu 1 stycznia 2021 r., Galtan Singh, lat 57, z Baghpat, UP, który był częścią protestujących na granicy Ghazipur, zmarł po narzekaniu na duszność . Stał się pierwszą ofiarą śmiertelną farmera w 2021 roku i jako pierwszy zgłosił śmierć rolnika na granicy UP. 2 stycznia zginęło trzech rolników: dwóch na granicy Tikri i jeden na granicy z Singhu. W Tikri Jagbir Singh, 66 lat, z dystryktu Jind, zmarł z powodu podejrzenia zawału serca; a Jashnpreet, 18 lat, z Bathinda, zmarł po ewakuacji do PGIMS, Rohtak. Shamsher Singh, 44, rolnik dalitów , który przebywał w obozie Singhu ze swoim 13-letnim synem, zmarł po tym, jak skarżył się na ból w klatce piersiowej, zanim dotarł do szpitala w Soneput, Haryana. Samobójstwa Na dzień 8 stycznia 2021 roku liczba ofiar śmiertelnych wśród rolników przez samobójstwo w proteście przeciwko polityce rolnej rządu wyniosła cztery. Sant Baba Ram Singh , kapłan sikhijski, zastrzelił się 16 grudnia 2020 r. Na granicy Singhu w proteście przeciwko prawom rolnym. Według JS Randhawy, Senior Superintendent of Police , Sonepat , Haryana, Ram Singh, pozostawionego 10-stronicowego listu z dnia 14 grudnia i odręcznego listu samobójczego z dnia 16 grudnia 2020 roku, w którym napisał, że nie może znieść bólu rolników. Na jego pogrzebie 18 grudnia w Karnal, w którym uczestniczyli przywódcy rolników, przywódcy religijni i szef komitetu Shiromani Gurudwara Parbandhak, Bibi Jagir Kaur , odczytano list samobójczy, który brzmiał: „Kule wystrzelone z broni zabijają tylko tych, których trafiają Jednak kula niesprawiedliwości zabija wielu jednym ciosem… To upokarzające cierpieć niesprawiedliwość ”. 18 grudnia, według Jogindera Singha Jawandy, przywódca BKU (Ugrahan), 22-letni mocno zadłużony rolnik z Pendżabu, zabił się trucizną w swojej wiosce po powrocie z Singhu, miejsca protestu na granicy z Delhi. 27 grudnia prawnik Amarjit Singh Rai popełnił samobójstwo, przyjmując truciznę. Rai, zanim odebrał sobie życie, napisał w notatce, że „poświęca swoje życie” na rzecz protestu rolników i wezwał premiera Narendrę Modi, aby „słuchał głosu ludu”. 2 stycznia 2021 r., Kashmir Singh Ladi, 75-letni rolnik z Bilaspur, dystrykt Rampur , Uttar Pradesh (UP), popełnił samobójstwo. Jest czwartym samobójstwem rolników od czasu zatrzymania protestujących na farmach 26 listopada 2020 r. Przez policję UP na granicy Delhi-UP Ghazipur , zwanej również bramą UP. Kashmir Singh, który obozował na granicy od 28 listopada wraz z synem i wnukiem, powiesił się w toalecie. Ladi, według urzędnika rządowego, zostawił notatkę w Punjabi, która mówi: „Do kiedy będziemy siedzieć tutaj na mrozie? Ten rząd w ogóle nie słucha. Dlatego oddaję swoje życie, aby pojawiło się jakieś rozwiązanie. ” Upamiętnienie zmarłych 20 grudnia, 25. dzień protestu, ku czci pamięci 41 rolników zmarłych od 15 września, zwany przez przywódców rolników Shahid , narodowy “ Shradhanjali Diwas ” (Dzień hołdu i pamięci), był obchodzony w Singhu, Tikri. , UP Gate i Chilla, obozy rolnicze z największą obecnością rolników na granicach Delhi oraz w miastach i wioskach w całym kraju. Według Sukhdeva Singha Kokrikalana, sekretarza generalnego BKU (Ugrahan), w dniu 20 grudnia zorganizowano równoczesne imprezy w 98 wioskach w 15 okręgach Pendżabu, aby uczcić zmarłych. Te obchody trwały do ​​24 grudnia. W dniu 4 stycznia 2021 roku, na nalegań liderów farmera, ministrów i urzędników Narodowy Sojusz Demokratyczny rząd, który był niechętny do upamiętnienia, kondolencje lub komentarz do śmierci rolników, uczestniczył w dwóch minut ciszy w trakcie siódmej rundy rozmów między rządem a przywódcami rolników w Vigyan Bhavan w New Delhi. Jednak delegacja rządowa nie dołączyła do rolników na lunchu, jak to zrobili 30 grudnia 2020 r. Odpowiedź i reakcje Krajowy 17 września minister związku przemysłu spożywczego Harsimrat Kaur Badal z Shiromani Akali Dal zrezygnował ze swojego stanowiska w proteście przeciwko ustawom. 26 września Shiromani Akali Dal opuścił Sojusz Narodowo-Demokratyczny . 30 listopada premier Narendra Modi wyraził zaniepokojenie kwestią wprowadzonych w błąd i zradykalizowanych rolników. Stwierdził, że „rolnicy są oszukiwani na podstawie tych historycznych przepisów dotyczących reformy rolnictwa przez tych samych ludzi, którzy wprowadzali ich w błąd przez dziesięciolecia”, cytując wielokrotnie członków opozycji skazanych za szerzenie kłamstw. Modi dodał, że stary system nie został zastąpiony, ale zamiast tego zaproponowano rolnikom nowe opcje. Kilku ministrów Unii również złożyło oświadczenia w tej sprawie. W dniu 1 grudnia niezależny MLA Somveer Sangwan wycofał poparcie rządu Bharatiya Janata Party w Zgromadzeniu Haryana . Sojusznik BJP, Jannayak Janta Party (JJP), zwrócił się również do rządu centralnego o rozważenie wydania „pisemnego zapewnienia o kontynuacji minimalnej ceny wsparcia (MSP) dla upraw”. 17 grudnia Minister Rolnictwa i Dobrobytu Rolników wystosował list otwarty do rolników w sprawie nowych przepisów. Rozmowy między ośrodkiem a rolnikami Osiem rund rozmów odbyło się między Centrum a rolnikami (reprezentowanymi przez związki rolnicze) do 8 stycznia 2021 r. W spotkaniu 4 stycznia uczestniczyło trzech ministrów Unii – minister rolnictwa Narendra Singh Tomar oraz ministrowie handlu Piyush Goyal i Som Parkash . Trzej ministrowie Unii odrzucili wnioski o zniesienie trzech nowych przepisów dotyczących rolnictwa, ponieważ wymagały one dalszych konsultacji z wyższymi władzami. Poinformowano, że obu stronom udało się dojść do porozumienia w dwóch kwestiach, które budzą niepokój rolników – podwyżki taryf za prąd i kar za wypalanie ścierniska. All-India Bandh 4 grudnia rolnicy protestujący na przedmieściach Delhi przeciwko nowemu prawu rolnemu centrum ogłosili we wtorek 8 grudnia ogólnokrajowy strajk, zapowiadając zablokowanie wszystkich dróg do stolicy w czasie impasu z rządem. Na dzień przed strajkiem związek rolników ogłosił, że strajk odbędzie się tylko między 11 a 15, aby uniknąć niedogodności dla społeczeństwa. Przypadki fałszywych wiadomości Kilku polityków i osób publicznych podniosło zarzuty separatyzmu, buntu i działań „antynarodowych” w związku z protestami rolników. Sekretarz generalny BJP, Dushyant Kumar Gautam , stwierdził, że podczas protestów używane są hasła „Khalistan Zindabad” i „ Pakistan Zindabad ”. 28 listopada szef rządu Haryany Manohar Lal Khattar powiedział, że wśród pokojowo i demokratycznie protestujących rolników widać było „niepożądane elementy”, takie jak radykalni zwolennicy Khalistanu. Zarzuty te zostały poparte przez serwis informacyjny Times Now . Jednak weryfikacje faktów przeprowadzone przez serwis informacyjny India Today, a także portal non-profit Alt News, który sprawdzał informacje, wskazały, że stare obrazy z protestu z 2013 r. Były wykorzystywane do fałszywych twierdzeń o separatyzmie Khalistani podczas protestów rolników. Protestujący zarzucili również ogólnokrajowym mediom, że nie mówią prawdy w odniesieniu do prawa. Protestujący powiedział Scroll.in, że „Media Modi nazywają nas Khalistanisami […] Siedzimy spokojnie od miesiąca, jakkolwiek ostatnio brutalni. To czyni nas terrorystami”. Komentatorzy powiedzieli, że do zniesławienia protestów używa się punktu Khalistan. Indiana Gildia Redaktorów zwróciła się do mediów, by nie określały protestujących rolników jako „Khalistanis” lub „anty-narodowości”, mówiąc, że „To jest sprzeczne z zasadami odpowiedzialnego i etycznego dziennikarstwa. Takie działania podważają wiarygodność mediów”. W grudniu 2020 r . Szef działu IT Cell z Bharatiya Janata Party , Amit Malviya, udostępnił wprowadzający w błąd i fałszywy film dotyczący protestów rolników, twierdząc, że nie doszło do przemocy policyjnej, w odpowiedzi na dowody przemocy policyjnej udostępnione przez polityka Kongresu Rahula Gandhiego. Twitter oznaczył wideo Malviyi jako „zmanipulowane media”, umieszczając ostrzeżenie pod tweetem, aby wskazać, że zawartość udostępniona przez Malviya została „oszukańczo zmieniona lub sfabrykowana” z zamiarem wprowadzenia ludzi w błąd. Kilku polityków BJP, w tym minister Unii Giriraj Singh , udostępniło wideo, na którym funkcjonariusze policji zdejmowali turban protestującego sikhijskiego i fałszywie twierdzili, że protestujący nie był sikhiem, ale w rzeczywistości był muzułmaninem, a ponadto twierdzili, że był to dowód podżegania do protestów przez muzułmanów . Ten film został wcześniej udostępniony podczas protestów w ramach ustawy o obywatelstwie w 2019 r. I został wówczas zdemaskowany jako fałszywy, mimo to został ponownie udostępniony podczas protestów rolników w 2020 r., Aby podnieść zarzuty przeciwko obywatelom muzułmańskim. W styczniu 2020 roku, utworzona przez użytkownika okładka magazynu National Geographic została rozpowszechniona jako prawdziwa okładka przedstawiająca protest rolników jako historię na okładce. Teorie spiskowe Kilku przywódców BJP bez żadnych dowodów twierdziło, że protesty są wynikiem spisku, zainicjowanego przez tego, co określili mianem „anty-narodowości”. Minister ds. Żywności, Kolei i Konsumentów Unii, Piyush Goyal opisał protestujących rolników jako „lewicowych i maoistycznych” i „porwani” przez nieznanych spiskowców. Były poseł Rajya Sabha i wiceprzewodniczący BJP w Himachal Pradesh, Kripal Parmar, stwierdził: „Protest jest napędzany przez własne interesy kilku elementów antynarodowych”. Minister Unii i polityk BJP Raosaheb Danve zarzucił międzynarodowy spisek, twierdząc, że za trwającymi protestami rolników stoją Chiny i Pakistan. BJP MLA Surendra Singh powiedział: „… to jest sponsorowana agitacja przez siły antynarodowe i ma zagraniczne fundusze”. Szef BJP Uttarakhand Dushyant Kumar Gautam stwierdził, że protesty zostały „porwane” przez „terrorystów” i siły „antynarodowe”. Kilku przywódców BJP obwinia to, co nazwali “ gangiem Tukde Tukde ” – pejoratywnym terminem używanym przez BJP i jej zwolenników, przeciwko każdemu, kto nie zgadza się z jej polityką, co oznacza, że ​​osoba ta popiera secesję – jako podżegającą do protestów i na poprzednie protesty dotyczące indyjskich przepisów dotyczących obywatelstwa . Poseł do BJP z Delhi Manoj Tiwari oskarżył takich bezimiennych spiskowców o podżeganie do protestów, podobnie jak minister Unii Ravi Shankar Prasad . W odpowiedzi na twierdzenia BJP Sukhbir Singh Badal , były wiceminister stanu Pendżab , stwierdził, że BJP był prawdziwym „gangiem Tukde Tukde” i próbował podzielić Pendżab. Sekretarz Generalny BJP Manoj Tiwari również opisał protestujących rolników jako „miejskich naksalitów”. Lider Radżastanu BJP, Madan Dilawar , oskarżył protestujących rolników o „spisek” w celu rozprzestrzeniania ptasiej grypy w Indiach po doniesieniach o niektórych przypadkach ptasiej grypy w styczniu. Dilawar twierdził, że protestujący rolnicy szerzyli ptasią grypę, „jedząc kurczaki biryani i orzechy nerkowca / migdały”, chociaż nie wyjaśnił, w jaki sposób ta żywność i ptasia grypa są powiązane. Sprzeciw wobec twierdzeń o konspiracji został wyrażony zarówno w BJP, jak i poza nią. Lider BJP Surjit Singh Jyani, który był członkiem komitetu negocjującego z kilkoma związkami rolników, głośno sprzeciwił się tym twierdzeniom, stwierdzając: „Należy unikać tego typu języka. Wiemy, że wiele grup rolników jest lewicowych, ale nadaje im markę gang tukde tukde a anty-narodowość nie zakończy impasu ”. Szef rządu Maharasztry i lider Shiv Sena, Uddhav Thackeray , wyraził sprzeciw wobec określania protestujących jako „antynarodowych”, wskazując na pewne zamieszanie wśród przywódców BJP co do źródła zarzutów o spisek. Stwierdził: „Liderzy BJP powinni zdecydować, kim są rolnicy – czy są lewicowcami, Pakistańczykami, czy też pochodzą z Chin”. Twierdzeniom spiskowym sprzeciwił się także główny minister Radżastanu i polityk Kongresu Ashok Gehlot , który wezwał rząd do znalezienia „polubownego rozwiązania” z protestującymi rolnikami ”… zamiast obwiniać za te protesty gangi, elementy antynarodowe. ” Międzynarodowy Protest na małą skalę w Nowym Jorku na rzecz rolników w grudniu 2020 r Australia Australia : Poseł do parlamentu Wiktorii Rob Mitchell i Russell Wortley byli wśród przywódców Partii Pracy, którzy poparli protesty rolników, a Mitchell przemawiał na ten temat do parlamentu wiktoriańskiego po kilku protestach zorganizowanych przez obywateli w Australii. Kanada Kanada : Justin Trudeau , premier Kanady wyraził zaniepokojenie domniemanym niewłaściwym prowadzeniem protestów przez rząd Indii. Trudeau stwierdził, że „Kanada zawsze będzie bronić prawa pokojowych demonstrantów” i wyraził poparcie dla „procesu dialogu”. W odpowiedzi indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do Indii Wysokiego Komisarza Kanady, Nadira Patela, i wydało démarche , w którym stwierdził, że komentarze Trudeau były „niedopuszczalną ingerencją w nasze sprawy wewnętrzne”. Trudeau powtórzył swoje oświadczenie pomimo ostrzeżenia rządu indyjskiego, że jego komentarze zagroziły stosunkom dyplomatycznym między dwoma krajami. W sobotę, 5 grudnia, setki kibiców protestowało w centrum Toronto i Vancouver , gromadząc się przed indyjskimi konsulatami w obu miastach, aby okazać swoje poparcie. Zorganizowani przez członków społeczności Sikhów demonstranci solidaryzowali się z rolnikami i mieli prawo do pokojowego protestu. Włochy Włochy : Ambasador Indii we Włoszech Neena Malhotra odwiedziła gurudwarę w Rzymie w grudniu w ramach starań rządu Indii skierowanych do Sikhów podczas protestów na farmach. Malhotra spotkała się z reakcją w mediach społecznościowych, gdy ambasada twierdziła, że ​​podczas wizyty została dobrze przyjęta. Jednak Malhotra została zaskoczona przez członków komitetu zarządzającego gurudwara, kiedy opowiadała się za nowymi przepisami dotyczącymi gospodarstw rolnych. Nowa Zelandia Nowa Zelandia : na początku grudnia 2020 1500 Indian Nowozelandczycy protestowało w Auckland „s Aotea Square wobec nowych przepisów rolnych. Pakistan Pakistan : Minister federalny Fawad Chaudhry z Pendżabu w Pakistanie przywołał zachowanie indyjskiego rządu wobec rolników z Pendżabu i określił je jako „haniebne”. Następnie stwierdził, że polityka Modiego była „zagrożeniem dla pokoju w regionie”. Zjednoczone Królestwo Wielka Brytania : Kilku parlamentarzystów z Partii Pracy w Wielkiej Brytanii wyraziło poparcie dla protestów i wyraziło obawy dotyczące reakcji rządu na protestujących, w tym Tanmanjeet Singh Dhesi , Preet Kaur Gill i John McDonnell . Kilku brytyjskich posłów i krykiecista Monty Panesar również napisało na Twitterze w celu wsparcia rolników. W grudniu 2020 r. Grupa 36 brytyjskich posłów z Partii Pracy, Konserwatywnych, Liberalnych Demokratów i Szkockiej Partii Narodowej zwróciła się do brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Dominica Raaba o zgłoszenie obaw rządowi Indii. Brytyjski premier Boris Johnson po konfrontacji z tą kwestią pomylił ją z konfliktem indyjsko-pakistańskim , wywołując krytykę w kraju iw Indiach. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone : W celu poparcia rolników odbyło się kilka protestów indyjsko-amerykańskich, w tym wiece przed konsulatami Indii w San Francisco, Chicago, Indianapolis, Nowym Jorku, Houston, Michigan, Atlancie i Waszyngtonie. Kilku amerykańskich kongresmanów z partii republikańskiej i demokratycznej wyraziło poparcie dla tych protestów, w tym Josh Harder , TJ Cox , Doug LaMalfa i Andy Levin . W grudniu 2020 r. Siedmiu kongresmanów napisało do Sekretarza Stanu, prosząc go o podniesienie kwestii protestów rolników z Indiami. Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych Organizacja Narodów Zjednoczonych : António Guterres , sekretarz generalny , wezwał rząd Indii do zezwolenia na protesty, potwierdzając prawo do wyrażania sprzeciwu wobec rządu, stwierdzając: „… Ludzie mają prawo do pokojowych demonstracji i władze muszą im na to pozwolić ”. Akademicy Milind Sathye, profesor z University of Canberra, zapewnia, że ​​nowe przepisy „umożliwią rolnikom wspólne działanie i połączenie rąk z sektorem prywatnym, a poprzedni system doprowadził między innymi do narastającego zadłużenia gospodarstw i samobójstw rolników”. Rajshri Jayaraman, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Toronto, stwierdza, że ​​„rachunki są niejasne i uchwalenie takich przepisów ma wpływ na największy sektor gospodarki i najbiedniejszych ludzi w i tak już biednym kraju podczas pandemii”. 1 stycznia 2021 r. 866 naukowców z całych Indii opowiedziało się za trzema przepisami dotyczącymi rolnictwa. Obejmuje to siedmiu prorektorów i naukowców z Uniwersytetu w Delhi, JNU, Uniwersytetu Rajasthan, Uniwersytetu Gujarat, Uniwersytetu Allahabad i Uniwersytetu Hinduistycznego Banaras. Odrzucenie nagród Były premier Pendżabu , Parkash Singh Badal z Shiromani Akali Dal zwrócił swoją nagrodę Padma Vibhushan prezydentowi Indii 3 grudnia 2020 r., W wyrazie poparcia dla protestu rolników. W dniu 4 grudnia 2020 roku ekolog Baba Sewa Singh zwrócił swoją nagrodę Padma Shri . Pendżabski piosenkarz ludowy Harbhajan Mann odmówił przyjęcia nagrody Shiromani Punjabi Award wydanej przez Departament Języków Pendżabu rządu Pendżabu w Indiach w celu poparcia protestów. Deputowany Rajya Sabha i prezydent SAD (D) Sukhdev Singh Dhindsa również ogłosili, że zwróci swoją nagrodę Padmy dzięki osobistemu poparciu dla protestów. Media społecznościowe Filmy i zdjęcia z protestów pomogły uświadomić sprawę rolników, a wiele z nich stało się wirusowych, w tym jeden z policjantów z pałką w ręku, skierowany w stronę starszego Sikha, Sukhdev Singh, który został udostępniony w mediach społecznościowych. Pan Singh został przesłuchany i poinformował, że doznał obrażeń, jednak niektórzy uważają, że zdjęcie jest wykorzystywane do celów propagandowych. Hashtagi są również używane przez młodzież, aby pokazać swoje wsparcie i upewnić się, że ich hashtagi, takie jak #FarmersProtest, #standwithfarmerschallenge, #SpeakUpForFarmers, #iamwithfarmers, #kisanektazindabaad, # tractor2twitter, #isupportfarmers mają tendencję do utrzymywania tematyki na różnych platformach społecznościowych. Innym celem postów młodzieży w mediach społecznościowych jest przeciwdziałanie negatywnym postom. Stanowiska te przynoszą również korzyści związkom i pomagają im dotrzeć do opinii publicznej w sprawie ich problemów i obaw. 20 grudnia 2020 r.Facebook usunął stronę o nazwie Kisan Ekta Morcha, oficjalne źródło wiadomości z protestu rolników. Został później przywrócony po publicznym oburzeniu. Od tego czasu zarówno Facebook, jak i należący do Facebooka Instagram zostały oskarżone o usuwanie i blokowanie cieni treści, które przemawiały w imieniu rolników na korzyść rządu kierowanego przez BJP, co było zarzutem, z którym spotkał się również w przeszłości. Zaangażowanie Sądu Najwyższego Indii Do Sądu Najwyższego Indii wpłynęło wiele petycji w celu usunięcia protestujących rolników z blokowania dróg dojazdowych do stolicy. Sąd Najwyższy poinformował również rząd centralny, że zamierza powołać organ do prowadzenia negocjacji. W dniu 17 grudnia Sąd Najwyższy uznał prawo do pokojowego protestu, ale dodał: „Wy (rolnicy) też macie swój cel i cel ten jest spełniony tylko wtedy, gdy rozmawiacie, dyskutujecie i wyciągacie wnioski”. Rząd centralny sprzeciwił się zaleceniu sądów o wstrzymaniu wdrażania prawa rolnego. Agitujące związki zawodowe rolników postanowiły konsultować się z Prashantem Bhushanem , Dushyantem Dave, HS Phoolką i Colinem Gonsalvesem, jeśli chodzi o postępowanie Sądu Najwyższego. Zarzut złożony przez kilku studentów Panjab University w dniu 2 grudnia 2020 r. Został zarejestrowany przez Sąd Najwyższy jako publiczna petycja w dniu 4 stycznia 2021 r. Zarzut miał formę listu, w którym wezwano do policyjnych ekscesów, nielegalnych zatrzymań demonstrantów, „wprowadzenia w błąd , polaryzacja i sensacja ”przez kanały medialne i podchodzili do sprawy z przyczyn humanitarnych. Student, który przygotował petycję, poinformował The Wire, że „w ciągu ponad 100 dni protestu rolników jest to pierwsza złożona za protestem petycja”. Rolnicy powiedzieli, że nie będą słuchać sądów, jeśli powiedzą im, że się wycofają lub nawet jeśli prawa zostaną wstrzymane. Liderzy związkowi rolników również poruszyli kwestię „unikania dialogu” przez rząd, ponieważ „KN powiedział wcześniej, że nie będzie interweniował”. Główny rzecznik Kongresu Randeep Surjewala wydał oświadczenie w tej sprawie: „Dlaczego rząd chce, aby KN rozwiązał wszystkie sporne kwestie, od CAA i Krajowego Rejestru Obywatelskiego po przepisy dotyczące rolnictwa?” W dniu 11 stycznia 2021 r. Prezes Sądu Najwyższego Indii powiedział: „Nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie rolnictwa i ekonomii. Powiedz nam, czy Ty (rząd) wstrzymasz te przepisy, czy też my to zrobimy. Jaka jest tutaj kwestia prestiżu? [.. .] Nie wiemy, czy jesteś częścią rozwiązania, czy częścią problemu […] Obawiamy się, że pewnego dnia może dojść do naruszenia pokoju. Każdy z nas będzie odpowiedzialny, jeśli coś pójdzie źle […] Jeśli zdecydowana większość twierdzi, że prawa są dobre, niech powiedzą to (a) komitetowi ”. Opad W następstwie rosnącego przekonania protestujących rolników, że Mukesh Ambani i Gautam Adani byli głównymi beneficjentami przepisów dotyczących gospodarstw wprowadzonych przez rząd NDA, rolnicy z Pendżabu i Haryany w proteście zdecydowali się poddać Jio-simy i przestawić się na konkurencyjne sieci. Szereg wież telekomunikacyjnych Reliance jio i innej infrastruktury zostało uszkodzonych w Pendżabie w ostatnim tygodniu grudnia 2020 r. Główny minister Pendżabu, Amarinder Singh, zaapelował do rolników, aby zaprzestali zakłócania pracy wież komunikacyjnych. 30 grudnia premier Pendżabu, Amarinder Singh, zrobił wyjątek, gdy gubernator Pendżabu Vijayender Pal Singh Badnore wezwał głównego sekretarza stanu i dyrektora generalnego policji w Pendżabie Dinkara Guptę. Gupta służył jako DG ds. Wywiadu policji w Pendżabie oraz w Biurze Wywiadu przez osiem lat, zanim został mianowany policją DG Punjab. Amarinder Singh twierdził, że Badnore ugiął się przed „wybrykami BJP”, które fałszywie domagały się złamania prawa i porządku w Pendżabie. Wezwał BJP do zaprzestania oczerniania rolników terminami takimi jak „Naksalici” , „Khalistani” i nakłonił centralne kierownictwo BJP do zwrócenia uwagi na głos rolników i zniesienia drakońskich przepisów dotyczących gospodarstw. W muzyce i popularnych mediach Od początku protestów ukazało się wiele piosenek śpiewaków, autorów tekstów opisujących protest, pokazujących jedność i solidarność. Kilka klipów z protestu pojawiło się w międzynarodowej współpracy „Ek Din” zespołu Bohemia , The Game i Karan Aujla . Na poparcie rolników wystąpił również kanadyjski raper Nav . Kanwar Grewal, który od początku był zaangażowany w zbieranie poparcia dla protestów, powiedział: „Gdziekolwiek Pendżabczycy osiedlili się na świecie, zawsze będą związani ze swoimi korzeniami, ziemią i społecznością” i pochwalił wsparcie tych, którzy byli mieszkać za granicą. „Ailan” i „Jawani Zindabad” Kanwara Grewala „Pecha” Harfa Cheemy, Kanwar Grewal „Delhi Aa Punjab Nal Pange Thik Nahi” autorstwa R Nait „Asi Vaddange” Himmat Sandhu „Kisaan vs Rajneeti” Anmola Gagana Maana “Jatta Takda Hoja” przez Jass Bajwa „Haq and Murrde ni laye bina haq, Dilliye”, autor: Harbhajan Mann Bidita Bag „Protest rolników – piosenka przewodnia” Galeria Protest indyjskich rolników 2020 – 4.jpg Protest indyjskich rolników 2020 – 5.jpg Protest indyjskich rolników 2020 – 3.jpg Protest indyjskich rolników 2020 – 2.jpg Protest indyjskich rolników 2020 – pranie mężczyzn.jpg Protest indyjskich rolników 2020 – On a truck.jpg Protest indyjskich rolników 2020 – mężczyźni z flagami.jpg Protest indyjskich rolników 2020 – sitting protest.jpg Protest indyjskich rolników 2020 – rozbita osłona okna.jpg Farmer’s Protest at Dhareri Jattan, Patiala, Punjab (21 grudnia 2020) 01.jpg Farmer’s Protest at Dhareri Jattan, Patiala, Punjab (21 grudnia 2020) 06.jpg Kisan andolaan .jpg Zobacz też Strajk generalny Indii 2020 Satyagraha Godi-media Trolley Times Krajowa Komisja ds. Rolników Przypisy Bibliografia Dalsza lektura Shekhar Gupta (28 listopada 2020). Rozbój z powodu protestu rolników pokazuje, że Modi-Shah BJP potrzebuje samouczka z Pendżabu . Wydruk Kapitan Amarinder Singh (23 września 2020). Rachunki za farmy, milczące na temat MSP, rzucą małych rolników na duże rekiny . Indian Express Gurcharan Das (2 grudnia 2020). Nie zabijaj drugiej zielonej rewolucji: wycofywanie się z reform rolniczych uprzywilejowałoby małą, ale hałaśliwą grupę ponad milczącą większość . Opinia TOI A Day at the Farmers ‘Protest z udziałem Samdish . 4 grudnia 2020 r. ScoopWhoop Unscripted Prawdziwy powód problemu z Farmerem nikt nie mówi | AKTK 7 grudnia 2020. Linki zewnętrzne Kisan Ekta Morcha Tę stronę ostatnio edytowano 11 stycznia 2021 o 14:00 (UTC) . Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike ; mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na Warunki użytkowania i Politykę prywatności . Wikipedia® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wikimedia Foundation, Inc. , organizacji non-profit. Polityka prywatności O Wikipedii Zastrzeżenia Skontaktuj się z Wikipedią Widok mobilny Deweloperzy Statystyka Oświadczenie o plikach cookie Fundacja Wikimedia Obsługiwane przez MediaWiki This page is based on the copyrighted Wikipedia article “2020_Indian_farmers%27_protest” (Authors); it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA. Cookie-policy To contact us: mail to admin@qwerty.wiki 2020–21 Protest indyjskich rolników –

Source: https://pl.qaz.wiki/wiki/2020_Indian_farmers%27_protest

  • 1,338